Господин-у-копачкама-корица.jpg
Život i rad fudbalera Petra Rašića
Колекција

Ознаке


Распродаја-осмеха-корица.jpg
Ljubavna i rodoljubiva poezija
Колекција

Ознаке


20210616-081737-01.jpg
Plaketa biblioteci Brus za vredan doprinos razvoju Opštine Brus
Колекција

20210615_121300.jpg
Odlikovanje stodvadesetogodišnjice postojanja biblioteke Brus
Колекција

20210615_112413.jpg
u časopisu "Radnik" objavljeno je otvaranje čitališta u Brusu
Колекција

Skeniranje_20210527 (2).jpg
Veliki petak, sabor crkve "Sv. Petke" 1934. godine
Колекција

Ознаке


Skeniranje_20210527.jpg
Brus 19. avgust 1963. godine, osvećenje zvona u porti crkve "Sv. Preobraženja", na stoti rođendan crkve, poklon Milana Paunovića.
Колекција

Ознаке


scan0022.jpg
Telegram o dolasku bugarskog Cara Ferdinanda I Koburškog na Kopaonik, odnosno Brus, gde će u kući familije Jeličić sa regentom Aleksandrom Karađorđevićem i crnogorskim serdarom Jankom Vukotićem, 12. 10. 1909. godine, sklopiti Balkanski sporazum za…
Колекција

Ознаке