Дигитална библиотека Брус је пројекат Народне библиотеке Брус који има за циљ да дигитализује и промовише културну баштину Бруса и околине. У оквиру библиотеке може се пронаћи материјал који је од културног значаја. Библиотекари Народне библиотеке Брус ће у континуитету дигитализовати и додавати нову грађу.