Наслов

Aranđel C. Jeličić

Предметна одредница

Akcija pošumljavanja

Опис

Berovo-Makedonija, jesen 1978. godina. Na goranskoj akciji pošumljavanja goleti, sa đacima svih naših škola. Organizator akcije je Stevan Maksimović

Аутор

Aranđel C. Jeličić

Извор

Iz privatne arhive Aranđela C. Jeličića

Датум

1978. godina

Друга одговорна лица

Narodna biblioteka Brus

Права

Data su autorska prava

Формат

9x13

Језик

srpski

Врста извора

Fotografije

Област

Berovo-Makedonija, na goranskoj akciji pošumljavanja 1978. godine.