foto 1 001.jpg

Stevo Žigon

foto 7 001.jpg

Sa stogodišnjice OŠ. "Vuk Karadžić" u Blaževu

foto 24 001.jpg

U koloni

foto 23 001.jpg

Na Ohridskom jezeru

foto 10 001.jpg

Rad u šatorima

foto 2 001.jpg

Poseta Nikole Ljubičića

foto 12 001.jpg

Generacija učenika 1957. godište

foto 16 001.jpg

Učesnici u radnoj akciji

foto 17 001.jpg

Sa radne akcije

foto 25 001.jpg

Učenici sa gostima

Стабло колекције