List za društveno - politička i ekonomska pitanja opštine Brus


Стварност_5_1977_Страница_01.jpg

Stvarnost oktobar 1977. godina br. 5

Стварност_6_1977_Страница_01.jpg

Stvarnost novembar 1977. godina br. 6

Стварност_7_1977_Страница_01.jpg

Stvarnost decembar 1977. godina br. 7

Стварност_8_1978_Страница_01.jpg

Stvarnost januar 1978. godina, br. 8

Стварност_9_1978_Страница_01.jpg

Stvarnost februar 1978. godina br. 9

Стварност_10_1978_Страница_01.jpg

Stvarnost mart 1978. godina br. 10

Стварност_11_1978_Страница_01.jpg

Stvarnost april 1978. godina br. 11

Стварност_12_1978_Страница_01.jpg

Stvarnost maj 1978. godina br. 12

Стварност_13_1978_Страница_01.jpg

Stvarnost jun 1978. godina br. 13

Стварност_14_1978_Страница_01.jpg

Stvarnost jul-avgust 1978. godina br. 14

Стабло колекције